Nota legal

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), li informem que:

1. DADES DE CONTACTE

Aquest lloc web i els dominis mar-tret.com i mar-tret.es són propietat de Mar-Tret Teca SL (en endavant Mar-Tret), amb CIF B-61.375.143. Empresa domiciliada a Carrer Rebato, 57, 08630 Abrera, Barcelona. Tel. +34 93 777 31 80, email: info@mar-tret.com.

2. CONDICIONS D’ÚS DEL WEB

Els noms de domini mar-tret.com i mar-tret.es, és titularitat de Mar-Tret i el seu ús exclusiu està reservat a aquest.

El website de Mar-Tret mar-tret.com i mar-tret.es té per objecte facilitar als el públic, en general, el coneixement de les activitats que aquesta empresa realitza i dels productes i serveis que presta relacionats amb el management d’artistes musicals i producció d’esdeveniments.

L’ús de del web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc.

Mar-Tret es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web o en la configuració i presentació d’aquesta.

Per tal de mantenir actualitzada la informació publicada al web, els continguts de la mateixa podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, de manera que serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les fonts oficials.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I FRAMES

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en la mateixa, són titularitat de Mar-Tret o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts al web.

Mar-Tret prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del nostre web.

L’ús dels continguts ha de respectar la seva llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització de Mar-Tret.

Mar-Tret autoritza la reproducció total o parcial dels textos i continguts proporcionats per la web, sempre que concorrin totes i cadascuna de les següents condicions:

  • Es mantingui la integritat dels continguts, documents o gràfics.
  • Es citi expressament a Mar-Tret com a font i origen d’aquells.
  • El propòsit i la finalitat de tal ús sigui compatible amb els fins de la web i / o l’activitat de Mar-Tret.
  • No es pretengui un ús comercial, quedant expressament prohibides la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
  • Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat per Mar-Tret, prèvia i expressament.

Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, Mar-Tret reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la web l’existència de drets ni de cap responsabilitat sobre els mateixos , com tampoc respatller, patrocini o recomanació.

Mar-Tret declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que la nostra web poguessin estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb Mar-Tret.

4. RESPONSABILITAT

Mar-Tret no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que Mar-Tret desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los.

Tant l’accés al web de Mar-Tret com l’ús que pugui fer de la informació continguda en els mateixos és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

Mar-Tret no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de l’Usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament de el navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Mar-Tret no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina w

Mar-Tret no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de mar-Tret.

No obstant això i en compliment del que disposa la LSSI, Mar-Tret es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem es posi en contacte amb Mar-Tret.

Mar-Tret no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen a la seva web, de manera que en cap cas podrà derivar cap efecte jurídic vinculant de les mateixes.

4. ENLLAÇOS O HIPERENLLAÇOS

Els enllaços continguts a la nostra web poden dirigir a continguts Web de tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a Mar-Tret, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, Mar-Tret no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre Mar-Tret ia les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin. Mar-Tret tampoc pot fer-se responsable de l’funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús de la mateixa.

Els enllaços a les web de Mar-Tret hauran de respectar les següents condicions:

  • L’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de Mar-Tret de la pàgina que realitza l’enllaç.
  • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
  • Mar-Tret podrà sol·licitar que es retiri un enllaç a la seva web, sense necessitat d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació Mar-Tret.
  • No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç puga oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.
  • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Mar-Tret excepte aquells signes que formin part de la mateixa enllaç.